Zamknij wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie

Badania

Bibliografia (wybór)

25 lat Warty 1912-1937. Jubileuszowa Księga Pamiątkowa, Poznań 1937

95 lat Klubu Sportowego Warta Poznań, Poznań 2007

Architekt Roger Sławski, Poznań 1909

– Cepkowski J., Genealogia rodziny Handschuhów, Gens 1992, nr 4, s. 110-129

– Dembiński P., Wojtek Bogaty i jego rodzina. Na styku miasta i wsi w późnośredniowiecznym Poznaniu, KMP 2018, nr 1, s. 33-46

– Dohnalowa T., Historia warsztatów kolejowych w Poznaniu do roku 1918 na tle powstania i rozwoju poznańskiego węzła kolejowego, [w:] Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Poznań”, C. Łuczak (red.), Poznań 1970, s. 9-33

– Dworecki Z., Przyłączenie Dębca do Poznania i jego rozwój w latach Drugiej Rzeczypospolitej, KMP 2004, nr 1, s. 93-104

– Gulczyński A., O torturach i karach w dawnym Poznaniu, Poznań 2001

Historia dwóch klubów 1912-1962, Poznań 1962

– Januszkiewicz B., Wejchan-Kozielewska, 150 lat firmy H. Cegielski – Poznań S.A., Poznań 1996

– Karolczak W., Łazienki i kąpieliska rzeczne w dawnym Poznaniu (do 1914 roku), Kronika Wielkopolski 1997, nr 1, s. 26-45

– Karolczak W., Gaj Ludwiki, czyli rekreacja w lasku Dębińskim, KMP 2004, nr 1, s. 182-210

– Karolczak W., Ogrody i nadrzeczne bulwary, KMP 2014, nr 1, s. 344-356

– Karolczak W., Na plaży było rojno, w wodzie aż kipiało. Kąpieliska nad Wartą, KMP 2014, nr 1, s. 391-414

– Kiec O., Ewangelicka gmina św. Mateusza na Wildzie 1889-1939, KMP 1994, nr 3/4, s. 456-469

– Klimowicz J., W warsztatach przy ulicy Roboczej, [w:] Pierwsze lata. Wspomnienia poznaniaków o latach 1945-1948, wybór, opracowanie i przedmowa T. Świtała, Poznań 1980

– Kluck L., Najdawniejsze dzieje poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej, KMP 1990, nr 1, s. 101-113

– Kozak R., Stadion miasta Poznania. Budowa, awaria i przebudowa największej sportowej inwestycji Poznania w latach 1929-1939, KMP 1967, nr 3, s. 11-20

Kronika spotkań, wydarzeń i wspomnień. Mieszkańcy ulicy gen. Jana Nepomucena Umińskiego na poznańskiej Wildzie, cz. 2, Poznań 2014

Kronika spotkań, wydarzeń i wspomnień. Mieszkańcy ulicy gen. Jana Nepomucena Umińskiego na poznańskiej Wildzie, cz. 3, Poznań 2017

Księga wspomnień mieszkańców ulicy gen. Jana Nepomucena Umińskiego z poznańskiej Wildy, cz. 1, Poznań 2012

– Maćkowiak P., Brama Wildecka poznańskiej twierdzy poligonalnej, KMP 2007, nr 3, s. 88-97

– Majewski J., Gospodarstwo folwarczne we wsiach miasta Poznania w latach 1582-1644, Poznań 1957

– Mika M.J., O dawnym szpitalu św. Łazarza w Poznaniu, KMP 1948, nr 2, s. 103-119

– Mrugalska-Banaszak M., Elektrownia gminy wildeckiej – przemiany funkcji budynku w latach 1895-1939, KMP 1994, nr 1/2, 294-306

– Mrugalska-Banaszak M., Wilda – dzielnica Poznania 1253-1939, Poznań 1999

– Mrugalska-Banaszak M., Materiały źródłowe do badań nad rozwojem architektoniczno-przestrzennym Wildy w latach 1824-1920, KMP 2001, nr 2, s. 297-327

– Mrugalska-Banaszak M., O wildeckiej szkole. Kronikarski zapis z lat 1873-1923, KMP 2001, nr 4, s. 161-178

– Mrugalska-Banaszak M., Poprawiajmy stosunki międzyludzkie. Wilda w czasach PRL, Poznań 2016 (II wydanie 2017)

– Mrugalska-Banaszak M., Wilda w czterech odsłonach 1235-1945, Poznań 2018

– Nogaj S., Za Bramą Wildecką, [w:] Poznańskie wspominki. Starzy Poznaniacy opowiadają, przedmowa J. Maciejewski, Poznań 1960, s. 97-125

– Rataj M., Zaułki grzesznego miasta, Poznań 1962

– Rataj M., Grzeszne miasto, Poznań 2007

– Schultz F., Das Posnaner Stadtdorf Wilda in polonischer Zeit, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 1897, t. XIII, s. 113

– Skopowski W., Towarzystwo „Warta” w latach 1894-1939, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1961, t. VI, z. 2, s. 172-206

– Szczepaniak-Kroll A., Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.), Poznań 2010

– Świtała T., Józef Pieprzyk – pomocnik ślusarza z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, KMP 1965, nr 2, s. 110-127

– W.B.P., Nowe łazienki rzeczne przy Warcie na Bociance, KMP 1925, nr 9, s. 184-187

– Wietrzychowski B., Reperacja szubienicy i pręgierza w Poznaniu z około roku 1781 w świetle dokumentu, KMP 1937, nr 4, s. 337-344

– Winkiel R., Dzieciniec przy Drodze Dębińskiej, Kronika Wielkopolski 1994, nr 2, s. 82-85

Wpisani w Zmartwychwstanie. 85 lat Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego Poznań-Wilda założonej i prowadzonej przez zmartwychwstańców, R. Zygmunt (red.), Poznań 2008

– Z. Zaleski, Wsie miejskie w 1253 roku, KMP 1927, nr 1, 96-98

– Ziółkowska I., Obozy pracy przymusowej dla Żydów Poznania w latach okupacji hitlerowskiej, KMP 2006, nr 3, s. 394-412

– Żelazkówna I., W fabryce amunicji, [w:] Wspomnienia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej 1939-1945, Z. Grot, W. Ostrowski (red.), Poznań 1946, s. 126-129

Publikacje

– M. Mrugalska-Banaszak, Poprawiajmy stosunki międzyludzkie. Wilda w czasach PRL, redakcja i przedmowa L. Olszewski, Poznań 2016 (II wydanie 2017)