Zamknij wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie

Dodaj zdjęcie

Jeżeli posiadasz zdjęcia, które chciałbyś przekazać do zbiorów archiwum społecznego Wildy, wyślij wiadomość o tym na adres: fundacja@spot.poznan.pl.

Zdjęcia są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported.

Dodając swoje zdjęcia do zbiorów archiwum społecznego Wildy akceptujesz treść poniższego oświadczenia:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie przekazanych przeze mnie zdjęć do zbiorów archiwum społecznego Wildy administrowanego przez Fundację SPOT. wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS 0000296349, z siedzibą w Poznaniu 61-501, ul. Dolna Wilda 87.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez portal internetowy www.zoomwilda.pl zdjęć, w tym także tych, na których utrwalono mój wizerunek, a także wizerunki innych osób znajdujących się na udostępnionych fotografiach, oraz na rozpowszechnianie i publikowanie w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, wydawnictwach albumowych, itp.

Oświadczam, że udostępnione fotografie nie naruszają niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Fundacja SPOT. może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z przekazanych zdjęć na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu, również w celu promocji archiwum społecznego Wildy. Wyrażam też zgodę na umieszczenie na stronie www.zoomwilda.pl moich danych osobowych, jako właściciela zdjęć. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie”.